Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je Záhorácka Pražiareň s.r.o., Štúrova 130/27, 905 01 Senica.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Záhorácka Pražiareň s.r.o.
Štúrova 130/27
905 01 Senica
Slovakia

Telefón: (+421) 907 188 997
E-mail: info@lificaffe.sk

IČO: 52 916 626 / DIČ: SK2121196022

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri č. 46183/T, Okresný súd Trnava.

ORGÁN DOZORU

Orgánom dozoru, ktorému podlieha prevádzkovateľ eshopu:

Slovenská obchodná inšpekcia.
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava, telefón: 033/3212527.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné predpisy SR,

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

- predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


KUPUJÚCI JE POVINNÝ:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom nim poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná.

- kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

- nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

DEFINÍCIE

E-SHOP: E-Shop je internetový obchod predávajúceho, umiestnený na internetovej stránke www.mobilfony.sk a www.servisgsm.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného na uvedenej stránke.

REGISTRÁCIA: Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované predávajúcim (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v predajniach predávajúceho).

KUPUJÚCI: Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju predávajúcemu. Za kupujúceho, ktorým je právnická osoba, koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

OPRÁVNENÁ OSOBA: Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR: Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

AKTUÁLNA PONUKA TOVARU: Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.lificaffe.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.lificaffe.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú mobilné telefóny, diely a príslušenstvo k uvedenému sortimentu.

AKO NAKUPOVAŤ: Tovar je možné objednať kedykoľvek. Tovar si môžete vybrať podľa kategórií, kde kliknete na ponuku, o ktorú máte záujem. Objednáva sa pridaním požadovaného tovaru do košíka spolu s množstvom. Pri objednávaní tovaru je potrebné vyplniť všetky požadované údaje na doručenie zásielky.

ZMENA OBJEDNÁVKY, STORNO: Objednávku môžete zmeniť jedine telefonicky alebo emailom, pokiaľ zásielka nebola zabalená a expedovaná. Kontakt nájdete na web stránke. V prípade, ak bola objednávka uhradená vopred na účet a tovar nie sme schopní dodať alebo príde k stornu objednávky, suma bude poukázaná späť na bankový účet odosielateľa do 15 dní.

DOSTUPNOSŤ TOVARU

Tovar je zvyčajne dostupný skladom a odosielaný do 24 hodín v pracovných dňoch. V prípade, že je v daný deň tovar vypredaný, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho e-mailom pre upresnenie dostupnosti objednaného tovaru a objednávka bude vybavená v najbližšom možnom termíne. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Cena pri tovare označenom ako akcia platí do vypredania zásob.

PLATOBNÉ PODMIENKY

PRI OBJEDNÁVANÍ TOVARU PONÚKAME TRI MOŽNOSTI ÚHRADY:

1.Úhrada dobierkou: po objednaní Vám bude tovar odoslaný a zaplatíte ho ako dobierku kuriérovi.

2.Úhrada vopred na bankový účet: v tomto prípade Vám po objednaní tovaru pošleme informáciu na mail a sumu uhradíte v prospech nášho účtu SK8711000000002940082615. Po prijatí platby Vám tovar bude odoslaný cez doručovateľskú spoločnosť.

3.Úhrada v hotovosti: pri osobnom odbere.

VRÁTENIE PLATBY

VRÁTENIE PLATBY: V prípade vrátenia platby vám poukážeme sumu s nášho účtu IBAN: SK87 1100 0000 0029 4008 2615 a variabilný symbol bude číslo vašej objednávky ide aj o "právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)

DODACIE PODMIENKY

Tovar zasielame doručovateľskou spoločnosťou prostredníctvom kuriéra GLS na Vami uvedenú adresu. Pri objednaní tovaru v rámci SR, Vám bude tovar doručený na adresu NASLEDUJÚCI PRACOVNÝ DEŇ - ak ste si objednali tovar v daný deň DO 15:30H. Ak ste objednali PO 15.30H a neskorej, tak bude doručený do pracovných dní. V prípade predĺženia času doručenia Vás budeme vopred kontaktovať na telefón alebo email, ktorý ste uviedli v objednávke.

Osobný odber v meste Senica  je možný potom, ako Vám príde emailom informácia, že tovar máte pripravený na kamennej predajni.

NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

- bez dobierky pri platbe na účet: 2,40,- € - packeta zásielkovňa

- na dobierku: 3,40,- € - packeta zásielkovňa

- zásielky do ČR pri platbe na účet: 2,40- € - packeta zásielkovňa

 

- bez dobierky pri platbe na účet: 4,40,- € - kurier SPS 

- na dobierku: 5,40,- € - kurier SPS

- zásielky do ČR: 7,50- € - kurier

- osobný odber: bezplatne

- objednávka včetne a nad 80 euro pri platbe na účet: bezplatne poštovné zdarma.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť plnohodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím, nie sú poskytované tretím stranám. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, akou je doručovateľská služba (adresa na dodanie), kde sú však údaje vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky, ďalej potom účtovníkovi pre spracovanie.

ÚDAJE, KTORÉ ZADÁVATE PRI OBJEDNÁVKE

Ako zákazník musíte pri Vašej objednávke uviesť nasledujúce údaje. AK STE FYZICKÁ OSOBA, sú to tieto: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, emailové spojenie.  AK NAKUPUJETE AKO PRÁVNICKÁ OSOBA: názov firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, emailové spojenie a do poznámky uvediete IČO, DIČ. Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. Server www.lificaffe.sk si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Kupujúci používaním internetového obchodu www.lificaffe.sk udeľuje súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré poskytne predávajúcemu pre účely nevyhnutné k vybaveniu objednávky.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len reklamácie").

"Predávajúci"(prevádzkovateľ) je Záhorácka Pražiareň s.r.o., "Kupujúci" je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Uzavretím Zmluvy o kúpe tovaru sa rozumie odoslanie záväznej objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.lificaffe.sk.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru Občianskym zákonníkom u občanoch a podľa Obchodného zákonníka u firiem a podnikateľoch. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov u nového tovaru. Káva má spotrebu a záruku 24 mesiacov a odporúčame spotrebovať do 12 mesiacov. Vo všeobecnosti je známe že káva sa chová prvých 6 mesiacov ako čerstvo pražená a postupne stráca vôňu do 12 mesiacov je čerstvá a čím dlhšie čaká tým viac stráca na vôni ale na kvalite a chuti nestráca. Pre firmy dealerov a podnikateľov je záručná doba stanovená podľa § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Dĺžka záručnej doby záleží od jej vymedzenia v zmluve, záručnom liste alebo na obale. Konkrétnu dĺžku záručnej doby Obchodný zákonník nestanovuje, jej určenie ponecháva na zmluvnej voľnosti predávajúceho a kupujúceho. Záručná doba pre obchodníkov je 3 mesiace na všetok tovar. Ak my ako obchodník dostaneme inú záručnú dobu poskytujeme takú akú máme od dodávateľov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba môže byť taktiež znížená v prípade dopredajového tovaru resp. tovaru predávaného za zníženú cenu. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať hneď pri prevzatí. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

PRÍJEM REKLAMÁCIÍ

Balíky posielajte výlučne poštou alebo kuriérom na vlastné náklady ako poistenú zásielku. Všetky zásielky posielané kuriérom typu: "hradí prijímateľ" budeme odmietať a posielať naspäť. Pred zaslaním reklamácie nás informujte. Adresa pre prijímanie reklamácii je vyššie uvedená ako adresa O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať emailom, prípadne telefonicky. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v lehote DO 30 DNÍ (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa) t. j. kópiu reklamačného protokolu. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 DNÍ od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví DO 30 DNÍ, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

ZÁNIK UPLATNENIE ZÁRUKY

NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY U PREDÁVAJÚCEHO KUPUJÚCIM ZANIKÁ:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecným zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodu, ohňom,

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

- za neoprávnenú reklamáciu si účtujeme poplatok 5,- €, ktorý je úhradou administratívnych nákladov spojených s opätovným doručením tovaru kupujúcemu.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. (Nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup.) Kupujúci odoslaním objednávky  predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy UPLATŇUJE PÍSOMNE. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny, pre urýchlenie komunikácie aj telefonický kontakt. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s pôvodným príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. (doporučene neznamená na dobierku). V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo jej časť v lehote 15 PRACOVNÝCH DNÍ od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457, § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade poškodenia tovaru ide výrobok na posúdenie súdnemu znalcovi, pričom si zákazník uhradí náklady na ohodnotenie výrobku. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

RIEŠENIE SPORU

Informujeme spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu – spotrebiteľ má možnosť sa obrátiť na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi zákazníkom a prevádzkovateľom eshopu.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že bol s obchodnými podmienkami oboznámený.

PLATNOSŤ PODMIENOK

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné od 1.1.2022 do doby vydania nových obchodných podmienok.